Disclaimer

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via onze klantenservice: info@vekavloeren.nl. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Vekavloeren accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Op deze website kunnen links naar websites van derden voorkomen. Vekavloeren is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vekavloeren is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatie die op deze site wordt aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Vekavloeren. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Vekavloeren. Deze kunt u aanvragen via onze klantenservice: info@vekavloeren.nl

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Vekavloeren is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Vekavloeren, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Vekavloeren die op deze site van toepassing zijn.